Sektor wspinaczkowy „Czarnorzeckie skały” – oficjalne otwarcie

Sektor wspinaczkowy „Czarnorzeckie skały” – oficjalne otwarcie

O Skałach Czarnorzeckich pisaliśmy już wcześniej (tutaj). We wtorek 18. sierpnia  nastąpiło oficjalne otwarcie dróg wspinaczkowych w w grupach skalnych „Sokoli Grzbiet”, „Strzelnica” i „Przełom Marcinka”. Skały zostały odsłonięte, drogi wspinaczkowe otrzymały nowe ubezpieczenia (ringi), a cały teren zyskał oznaczenia. Prace pod nadzorem Nadleśnictwa Kołaczyce prowadził Jacek Trzemżalski, legenda wspinania, chodząca kopalnia wiedzy na temat Skał Czarnorzeckich, a jednocześnie zawodowy ekiper zajmujący się ubezpieczaniem dróg wspinaczkowych w Polsce i we Włoszech. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Fundacją „Skalna Hrana” z Presova. Środki finansowe pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce, Jan Zych,wójt gminy Korczyna  oraz Ľubomír Kuderjavý prezes Fundacji „Skalna Hrana” z Presova.