Bieg charytatywny na Górę Cergową

Bieg charytatywny na Górę Cergową

Z inicjatywy Izabeli Zatorskiej – Pleskacz od 3 maja, codziennie 0 godz. 17.00 biegacze startują z Dukli na szczyt Cergowej aby zbierać środki na walkę z koronawirusem. Do akcji dołączyli także korczyńscy zawodnicy. Jako pierwszy na trasę wyruszył weteran Korczyńskiej Grupy Biegowej – Ryszard Klamut. W następnych  dniach Cergową zdobywać będą kolejni korczyńscy biegacze.

Wszystkich, nie tylko startujących zachęcamy do wsparcia tego szczytnego przedsięwzięcia. Swoją „cegiełkę” można dorzucić poprzez Fundację Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel- Ostrowskiej.

Tytuł wpłaty: „Cergowa”
Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel- Ostrowskiej, 38- 400 Krosno ul. Staszica 6.
Nr konta: 58 105014581000002284420169

Szczegółowe informacje